Pražské tramvaje

Vokovice

Zpět na přehled vozoven


Vozovna Vokovice je jedna ze sedmi dnes funkčních tramvajových vozoven provozovaných Dopravním podnikem hlavního města Prahy, a. s. Nachází se ve čtvrti Veleslavín u hranice s Libocí, západně od Vokovic naproti Vokovickému hřbitovu.


Historie a dnešní využití

Vokovická vozovna se nachází v severozápadní části města, na trati z Dejvic do Divoké Šárky. Pozemek byl koupen v roce 1929 a byla zahájena výstavba. Otevřena byla 1. května roku 1933, tvoří jí 5 lodí po šesti kolejích; celkem je tedy ve vozovně 30 odstavných kolejí, což je v celé Praze nejvíce. Až do výstavby Ústředních dílen v Hostivaři se zde nacházela lakovna, v 70. a 80. letech se konaly velké přestavby kolejové harfy. V této době zde byly deponovány také historické vozy, které jsou dnes umístěny v Muzeu MHD ve Střešovické vozovně.