Pražské tramvaje

Střešovice

Zpět na přehled vozoven


Vozovna Střešovice je jedna z bývalých vozoven v Praze, provozovaná Dopravním podnikem hlavního města Prahy. Nachází se ve východní části Střešovic, u hranice s Hradčanami, u křižovatky ulic Patočkova a Cukrovarnická. Od roku 1993 neslouží běžnému provozu a je zde umístěno Muzeum městské hromadné dopravy.

Tramvajová a trolejbusová vozovna

Vozovna byla otevřena 24. října 1909, jednalo se o podobnou konstrukci jako měla podobná vozovna ve Strašnicích. Umožnila deponování devadesáti vozů na patnácti kolejích ve třech lodích. Mezi lety 1924 a 1925 vznikla i čtvrtá loď, čímž se kapacita zvýšila o dalších 35 vozů. O dalších 5 let byly navíc všechny lodě prodlouženy, celá stavba mohla pojmout tak ještě o třicet tramvají více. Po zavedení trolejbusové dopravy jedna z lodí sloužila nové lince K vedoucí do Podbaby. Bylo tak tomu až do roku 1959, deponovalo se tu 8 trolejbusových vozů. Roku 1960 bylo přebudováno kolejiště, protože byla zároveň rozšířena i přilehlá silnice.

V roce 1992 odtud přestaly být vypravovány vozy na běžné linky, ještě několik let se zde však prováděly operativní opravy vlaků z pravidelných linek.

Muzeum MHD

Od roku 1992 je tu středisko smluvních jízd a od 14. května 1993 také Muzeum MHD. Vznikla zde také hudební tramvaj TRAMix, která vyjela z vozovny Střešovice poprvé dne 20. září 2002.

V areálu vozovny jsou přístupné západní dvě lodě, kde jsou umístěny historické tramvaje, autobusy i trolejbusy. V druhých dvou lodích se nacházejí rozpracované exponáty a jeden vagon metra typu Ečs na samostatné podbetonované koleji.

Muzeum obsahuje přibližně 50 exponátů, přičemž jednoznačně převažují tramvaje. Součástí expozice je však například i kloubový autobus Ikarus 280, tento typ míval významné zastoupení v autobusovém parku pražského DP. Je zde vystaven i model vlaku metra typu Tatra R1, který nikdy nebyl reálně nasazen.

Fotky: wikipedia