Pražské tramvaje

Strašnice

Zpět na přehled vozoven


Vozovna Strašnice je jedna ze sedmi dnes provozovaných tramvajových vozoven provozovaných Dopravním podnikem hlavního města Prahy, a. s.

Historie a dnešní využití

Strašnice jsou nejstarší provozní vozovnou v Praze; provoz zahájila 8. října 1908, tehdy měla tři lodě po pěti kolejích a kapacitu 90 vozů. V roce 1920 tu byla postavena první objízdná kolej v pražských vozovnách, roku 1928 zde pak vznikla měnírna. Mezi lety 1929 až 1933 proběhla rekonstrukce vozovny, původní dřevěné budovy byly zbourány a nahrazeny cihlovými, přidána byla i čtvrtá loď a zrušena byla již zmíněná objízdná kolej. V 50. letech se kapacita vozovny o něco snížila, vzhledem k její další přestavbě pro potřeby modernějších širších vozů typu T. Strašnice zajišťují dopravu pro jihovýchodní část Prahy.