Pražské tramvaje

Pankrác


Vozovna Pankrác je jedna ze sedmi dnes funkčních tramvajových vozoven provozovaných Dopravním podnikem hlavního města Prahy, a. s.

Historie a dnešní využití

Provoz vozovna zahájila v roce 1927, v tuto dobu zde byly deponovány i autobusy. Vozovna má 5 lodí po pěti kolejích, je zároveň nejrozsáhlejší vozovnou v Praze. Během 2. světové války, byla při bombardování těžce poškozena pátá loď. Na konci 50. let byla část vozovny rekonstruována, takže nyní zde mohly být deponovány tramvaje typu T. Po požáru Rustonky navíc musela vozovna i zvládat technicky náročné provozní ošetření již zmíněných vozů. Mezi lety 1973 a 1974 proběhla velké přestavba kolejové harfy. V roce 1992 sem byl instalován mycí stroj. Vozovna zajišťuje provoz celému jihu pražské tramvajové sítě; přestože v roce 1974 bylo mnoho tratí nedaleko od ní zrušeno, stále má velký význam.