Pražské tramvaje

Motol


Vozovna Motol je jedna ze sedmi pražských tramvajových vozoven provozovaných Dopravním podnikem hlavního města Prahy, a. s.

Historie

Třetí nejmladší pražská tramvajová vozovna byla slavnostně předána do provozu v listopadu 1937. Nejprve to byla pouze její severní polovina, později (1953) byla z provozních důvodů dostavěna i jižní polovina. Vozovna Motol tak dosáhla celkového počtu 24 kolejí. V roce 1972 byl dostavěn tzv. západní vjezd, nedaleko současné nácestné zastávky Motol. Poslední větší změna nastala v roce 1999 otevřením nové haly denního ošetření. V roce 1962 bylo v areálu vozovny otevřeno Střední odborné učiliště, roku 1990 pak Střední průmyslová škola. Dne 3. prosince 2007 vozovna oslavila 70 let od svého vzniku.

Provoz

Vozovna v současné době vypravuje 100 vozů Tatra T6A5 dodaných v letech 1995–1996 a 33 vozů Škoda 14T, vyráběných od roku 2005. Ve vozovně je též deponován jeden pracovní vůz – T3M ev. č. 5413, který je využíván jako sněhový pluh. V současné době (září 2008) probíhají přesuny vozů T6A5 do vozoven Strašnice a Žižkov kvůli dodávkám nových vozů 14T.