Pražské tramvaje

Kobylisy

Zpět na přehled vozoven


Vozovna Kobylisy je jedna ze sedmi tramvajových vozoven provozovaných Dopravním podnikem hlavního města Prahy, a. s.

Historie a dnešní využití

Kobylisy jsou poslední vozovnou, kterou tehdejší Elektrické podniky hlavního města Prahy postavily před 2. světovou válkou; využívá se od 30. dubna roku 1939 a nahradila zrušenou vozovnu Centrála v Holešovicích z konce 19. století. Vozovna Kobylisy zajišťuje provoz tramvají pro severní část města; má 4 haly po pěti kolejích. Od její výstavby se kolejiště vozovny nedočkalo téměř žádných změn; v roce 1970 tu byla zřízena objízdná kolej. Na východ od vozovny se nachází také stejnojmenná tramvajová konečná.