Pražské tramvaje

2. Hlubočepy - Anděl 7.11. 2009

Journal 2 - Hlubočepy - Anděl 7.11. 2009


Schéma tratě Hlubočepy - Anděl

Zastávky


Vjezd na tramvajový most


Zastávka Hlubočepy


Zastávka Zlíchov


Zastávka Lihovar


Zastávka ČSAD Smíchov


Zastávka Smíchovské nádraží


Zastávka Plzeňka


Zastávka Na Knížecí


Zastávka Anděl


Preference na trati


Preference na trati Hlubočepy - Anděl

Na této trati se nachází celkem 5 světelných signálů. Z toho 1 je s absolutní preferencí, dva jsou s podmíněnou preferencí a jeden je bez preference tramvají.. Preference na této trati není tak kvalitní jako ze Sídliště Barrandov, protože zde již nešlo oddělit tramvajovou dopravu od té silniční, ale pořád je tu jen jedna křižovatka bez preference tramvajové dopravy. Tramvaje zde jezdí  po tělese, které jsou na stejné výškové úrovni, a proto zde někde jezdí automobily po tramvajovém tělese.

Procentuální hodnocení kavlity preference tramvají na této trati : 40%


Bonus: Obratiště Hlubočepy a obratiště Smíchovské nádraží

Hlubočepy


Vjezd do obratiště


Kolej vedoucí od vjezdu do středu obratiště


Kolej vedoucí ze středu obratiště k výjezdu


Kolej vedoucí k výhybce na výjezdu z obratiště


Výjezd z obratiště


Smíchovské nádražíVjezd do obratiště


Rozdvojení kolejí na vnější a vnitřní


Střed obratiště


Tramvaj Škoda 14T v obratišti Smichovské nádraží


Zde se vnější a vnitřní kolej opět spojují


Výjezd z obratiště